Archive for Oktober, 2010

Cara Membuat Bunga dari Stocking

Bunga 1

Alat-alat yang diperlukan

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Membuat :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunga 2

Alat-alat yang diperlukan :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Membuat :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil dari : http://www.hunerworld.com

Iklan

Comments (9) »